Success  Stories

 

success story

“การฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์จนกวาดรางวัลมาได้มากมายของ น้องนีโม่ ณัฐภัทร นาคอินทร์ A12 (ศูนย์บ้านนายเหรียญ)”

ด.ช. ณัฐภัทร นาคอินทร์ (นีโม่) บุตรของคุณพ่อวีระศักดิ์ และคุณแม่ฉวีวรรณ นาคอินทร์ ปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน และเรียนที่ Apils ที่ห้อง A12 ในระดับ 22 ซึ่งน้องนีโม่ได้เริ่มเรียนที่ Apils ตั้งแต่อยู่ชั้นอนุบาล 3 วันที่มาเริ่มเรียนนั้น น้องอ่านคําศัพท์ระดับ 1-4 ได้ค่อนข้างมาก เป็นอัจฉริยะการอ่านคําศัพท์เลยทีเดียว แต่ครูมณฑา (ครูต้อย) เห็นว่าน้องอ่านจากการจําขาดหลักเรื่องการผสมเสียงและสะกดคําตามหลัก Phonics จึงได้แจ้งคุณพ่อคุณแม่ว่าขอให้น้องได้เรียน Phonics ก่อนที่จะเรียนไวยากรณ์และโครงสร้างประโยค ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็เห็นด้วย ตลอดระยะเวลา ที่เรียนที่นี่ น้องนี้ไม่ได้นําความรู้ภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้เสมอ โดยเฉพาะในการแข่งขันครอสเวิร์ดที่ได้เริ่มเข้าร่วมตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จนได้ รางวัลในการแข่งขันมามากมายนับไม่ถ้วน และล่าสุดในปี 2560 ที่ผ่านมา ก็ยังคงกวาดรางวัลมามากมายอีกเช่นเคย ได้แก่ 

อันดับ 1 การแข่งขันครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์ภาคกลางและภาคตะวันออกรุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น

อันดับ 2 BRAND'S Crossword Game ชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นมัธยมศึกษาตอนต้นและยังได้เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนนานาชาติที่ประเทศมาเลเซียอีกด้วย 

อันดับ 3 การแข่งขันครอสเวิร์ดเกมกรังด์ปรีซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย

อันดับ 3 ASTAR Scrabble Challenge International (Under-15 Category) ที่ประเทศมาเลเซีย
น้องนีโม่ได้กล่าวว่าการเรียนภาษาอังกฤษที่ Aprils ช่วยให้รู้คําศัพท์มากขึ้น ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการแข่งขัน นอกจากนี้ น้องยังสามารถประยุกต์ความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในการติดต่อสื่อสารกับ ชาวต่างชาติในระหว่างที่ต้องไปแข่งขัน ที่ต่างประเทศอีกด้วย ครูขอชื่นชมในความสามารถของน้องนีโม่ที่นําความรู้ที่ได้เรียนที่นี่ไปปรับใช้ได้เป็นอย่างดีค่ะ สําหรับครู ปราสาทอันยิ่งใหญ่เกิดจากรากฐานที่แข็งแรง ย่อมเกิดจากอิฐก้อนเล็กๆ ที่ถูกวางเรียงร้อยไว้อย่างแข็งแรงเป็นฐานที่มั่นคงแก่การต่อยอด ขอบคุณน้องนีโม่ที่เป็นนักเรียนที่ให้ความร่วมมือกับการเรียนรู้เป็นอย่างดีเสมอมา ขอขอบพระคุณทั้งคุณพ่อและคุณแม่ที่มุ่งมั่นเป็นดาวนําทาง ที่สว่างไสวให้นีโม่เสมอมา

By ศูนย์บ้านนายเหรียญ Apils success stories 

 


success story

“ความมุ่งมั่นเป็นพลังอันยิ่งใหญ่สู่ความสําเร็จของน้องมายด์ เด็กหญิงภัทรวดี กีรติชาญเดชา C15 (ศูนย์บ้านนายเหรียญ)”

ด.ญ. ภัทรวดี กีรติชาญเดชา (น้องมายด์) วันนี้คุณครูมีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่มีบุตรหลานในวัยเรียน ซึ่งโดย ธรรมชาติของเด็กแล้ว แต่ละคนจะมีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน หลายๆคนเรียนรู้ได้เร็วและอีกหลายๆคนที่เรียนรู้ได้ไม่เร็วนัก แล้วอะไรที่ช่วยให้ นักเรียนที่เรียนรู้ได้ไม่เร็ว สามารถที่จะพัฒนาและประสบความสําเร็จได้ ครูเชื่อว่าเรื่องราวของน้องมายด์จะเป็นตัวอย่างและเป็นกําลังใจที่ดีให้กับหลายๆคนค่ะ

น้องมายด์ เด็กหญิง ภัทรวดี กีรติชาญเดชา กําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนรุ่งอรุณ เป็นบุตรีของคุณพ่อสุรสิทธิ์ และคุณแม่จันทนา กีรติชาญเดชา น้องมายด์เรียนที่ Apils มาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว ปัจจุบันน้องกําลังเรียน ระดับ 9 ที่ห้อง C15 ค่ะด้วยความที่น้องมายด์เป็นเด็กที่เรียนรู้ได้ไม่เร็วนัก แต่น้องก็มาเรียน อย่างสม่ําเสมอและจะขาดเรียนเฉพาะที่มีความจําเป็นเท่านั้น อย่างไรก็ตามน้องมายด์ก็จะติดตามงานและทํางานมาส่งคุณครูทุกครั้งเมอ กลับมาเรียน และจะ ตั้งใจเรียนโดยต่อเนื่อง อีกทั้งยังกล้าที่จะซักถามข้อสงสัยเสมอ ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเรียนของน้องทําให้น้องมีผลการเรียนที่ดีขึ้นทั้งที่โรงเรียนและที่ Aoils จนทําให้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันมากขึ้น จากเดิมที่น้องเป็นเด็กที่เรียนรู้ได้ไม่เร็วนัก จนปัจจุบันน้องจะคอยช่วยเหลือเรื่องบทเรียนให้เพื่อนๆ ในห้องเสมอ ครูจึงขอเสนอเรื่องของน้องมายด์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเด็กคนอื่นๆ ที่รู้สึกว่าไม่อยากเรียนภาษาอังกฤษเพราะคิดว่ายาก หรือรู้สึกว่าตนเองไม่เก่ง และเรียนภาษาอังกฤษไม่เข้าใจ เพราะน้องมายด์ทําให้เรารู้ว่าไม่มีอะไรที่ยากเกินความพยายามของเราไปได้ ตราบใดที่เรามีความมุ่งมั่นเพียงพอ ครูต้องขอ ขอบพระคุณครอบครัวของน้องมายด์ที่คอยสนับสนุนและให้กําลังใจกับน้องเสมอมาจนทําให้น้องมีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นสุดท้ายแล้ว ความมุ่งมั่นและตั้งใจของลูกบวกกับความอดทนแน่วแน่ของพ่อแม่ที่เฝ้ารอความก้าวหน้าของลูก จะเป็นกุญแจสําคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้ลูกก้าวไปข้างหน้า และผลิบานเป็นผลิตผลที่สําคัญของประเทศชาติต่อไปค่ะ

  By ศูนย์บ้านนายเหรียญ Apils success stories 


success story

“เก่งเรียน เก่งกิจกรรม เก่งการบริหารเวลาของ น้องหยก เด็กหญิงทัศพร อ่อนละมูล D1 (ศูนย์บ้านนายเหรียญ)"

ด.ญ. ทัศนพร อ่อนละมูล (น้องหยก) เพราะการบริหารจัดการเวลาอย่างมีประสิทธิภาพของคุณพ่อคุณแม่และตัวน้องหยกเอง ทําให้น้องสามารถ ทํากิจกรรมที่น้องรักควบคู่ไปกับการเรียนทั้งที่โรงเรียนและที่ Apils ได้ดี โดยปกติแล้วน้องหยกจะเรียนที่ Aprils ในวันเสาร์คาบเช้า และเดินทางไปเรียน การแสดงต่อในช่วงบ่ายโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็น น้องได้ฝึกบริหารเวลาในการทําสิ่งที่ต้องทําในแต่ละวันด้วยตัวเองโดยมีคุณแม่คอยแนะนําช่วยเหลือ ถึงแม้ว่า น้องหยกจะมีกิจกรรมมากมายที่ต้องทําแต่ก็ไม่ได้ทําให้การเรียนทั้งที่โรงเรียนและที่ Apils ด้อยลงแต่อย่างใด น้องยังคงสอบได้ที่ 1, 2, 3 ที่โรงเรียนมณีวัฒนา และคงผลการเรียนที่ Apils ในระดับดีถึงดีมากเสมอมา ครูจึงอยากชื่นชมครอบครัวอ่อนละมูลและน้องหยกที่สามารถทํากิจกรรมที่ชอบควบคู่ไปกับผลการเรียน ที่ดีมาก คุณครูขอให้น้องหยกเป็นนักเรียนที่น่ารักอย่างนี้ตลอดไปนะคะ  

By ศูนย์บ้านนายเหรียญ Apils success stories 

 


​​success story

“ขอแสดงความยินดีกับน้องบูมผู้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ เป็นลําดับที่ 10 ของประเทศ (ศูนย์เพชรเกษม) ”

เขียนโดยครูพรพรรณ

คณะครูขอแสดงความยินดีกับ น้องบูม หรือ นายธนัท จันศิริรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย บุตรของคุณพ่อวสันชัย และคุณแม่พรกมล จันศิริรัตน์ ที่สามารถสอบชิงทุนได้ในโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจําปี 2561 และกําลังจะไปศึกษา ณ รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2561 นี้

การที่น้องบูมถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยไปสอบแข่งขันกับนักเรียนไทยทั่วประเทศ และได้รับการจัดอันดับความสามารถอยู่ในลําดับ 10 ของประเทศนั้นเป็นเพราะน้องบูมมีทักษะทางภาษาอังกฤษที่โดดเด่นที่เกิดจากการพัฒนาและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนั่นเอง น้องบูมกล่าวว่า การเรียน โครงสร้างไวยากรณ์และการเรียนฟัง-พูดแบบซึมซับในคาบครูต่างชาติที่ Apils ช่วยทําให้ทักษะทางภาษาอังกฤษค่อย ๆ พัฒนาขึ้น ทั้งการพูด สําเนียงที่ ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา และโดยเฉพาะการเขียน

น้องบูมกล่าวว่าข้อสอบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ และมีการทดสอบหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น Cloze Test, Error Identification, Reading และชุดสุดท้าย คือ Writing ข้อสอบส่วนสุดท้ายนี้เป็นข้อสอบที่เสมือนฝันร้ายสําหรับนก เรียนหลายๆคน เพราะมักจะได้ คะแนนน้อยหรือบางคนไม่คาดหวังที่จะได้คะแนนในส่วนนี้เลย แต่ที่ Apils นักเรียนจะถูกฝึกให้รู้จักสังเกตและเข้าใจความแตกต่างของทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษและต้องฝึกแปลทุกระดับเพื่อให้เกิดความเข้าใจและลดข้อผิดพลาดในการเขียน อีกทั้ง ยังนําไปสู่การพูดที่ถูกต้องและคล่องแคล่วได้

ฉะนั้น หากเรียนจนเข้าใจ ใช้เป็นและรู้ความแตกต่างของทั้งสองภาษา การจะเขียนให้ถูกและพูดได้คล่องและไพเราะจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่ยากนัก ที่เหลือคือ การฝึกฝนจนชํานาญ ปัจจุบันน้องบูมเรียนอยู่ที่ห้อง F10 ในระดับ 26 ซึ่งเป็นระดับที่น้องบูมต้องฝึกฝนการแปลที่หลากหลายและต้องนําความรู้ที่ได้เรียนมา เป็นเรื่อง ๆ ในระดับก่อนหน้านี้มาประยุกต์เพื่อใช้ในการแปล ซึ่งน้องบูมเป็นคนหนึ่งที่เข้าใจในเรื่องความแตกต่าง ทั้งเรื่องกาลและการใช้คําศัพท์ที่เหมาะสม กับบริบทอาจไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรอ งง่ายสําหรับหลายคน มีนักเรียนไม่มากที่สามารถประยุกต์ความรู้ไปสู่การแปลอย่างเข้าใจในความแตกต่างของทั้ง สองภาษาได้ ครูจึงเชื่อว่ารากฐานที่แข็งแรงและมั่นคงที่เกิดจากการสะสมมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีของน้องบูมนั้นเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้วันนี้น้องบูม สามารถนําความรู้ไปต่อยอดในระดับสูงได้ นําไปแข่งขันในการสอบได้ และที่สําคัญ คือ ความรู้นั้นจะฝังลึกและนําไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนต่อระดับสูง และการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ครูขอชื่นชมในความพยายามและความสม่ําเสมอในการมาเรียนและขอขอบคุณผู้ปกครองของน้องบูมที่คอยส่งเสริม และให้ความสําคัญกับเวลาในการมาเรียนของลูกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

By ศูนย์เพชรเกษม Apils success stories