โปรแกรมการพัฒนาความสามารถ และทักษะภาษาอังกฤษ (INTENSIVE LISTENING AND SPEAKING PROGRAM) I.L.S.P.

โปรแกรมอัจฉริยะน้อยฝึกพูดภาษาอังกฤษ อย่างเข้มข้น กับครูต่างชาติ

INTENSIVE LISTENING AND SPEAKING PROGRAM (I.L.S.P.)

โปรแกรมนี้จัดขึ้นสำหรับคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียน Apils ที่เรียนในหลักสูตร E.P.D.P.อยู่แล้ว แต่ท่านยังต้องการเสริมความสามารถด้านการฟังพูดของลูกน้อยให้คล่องมากขึ้น

เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในอนาคต

View More

 

โปรแกรมอัจฉริยะน้อยฝึกพูดภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้นกับครูต่างชาติ

(Intensive Listening and Speaking Program) I.L.S.P.

โปรแกรมนี้จัดขึ้นสำหรับคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียน Apils ที่เรียนในหลักสูตร E.P.D.P.อยู่แล้ว แต่ท่านยังต้องการเสริมความสามารถด้านการฟังพูดของลูกน้อยให้คล่องมากขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในอนาคต

การจัดการเรียนการสอน

เพื่อให้เด็กๆสนุกสนานและสนใจในบทเรียน โรงเรียนพยายามจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสนุกสนานเน้นการฝึกพูดและการฟังผ่านสถานการณ์จริงและสถานการณ์จำลองต่างๆ เช่น การทำอาหาร การทดลองวิทยาศาสตร์ เกมคณิตศาสตร์ กิจกรรมกลางแจ้ง การเล่นละคร กิจกรรมกีฬา เพื่อนักเรียนจะได้มีโอกาสเรียนรู้การพูดฟังแบบซึมซับตามธรรมชาติกับครูผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารภาษาอังกฤษ

 

คุณสมบัติผู้เรียน

  1. อายุ 6 - 15 ปี
  2. เป็นลูกศิษย์ปัจจุบันของ Apils ที่เรียนในหลักสูตร E.P.D.P.
    หรือถ้าเป็นนักเรียนใหม่ก็ต้องมีความพร้อมที่จะเข้าเรียนในหลักสูตร E.P.D.P. เพื่อให้มั่นใจว่าลูกจะมีพัฒนาการครบทุกทักษะ
  3. ผู้ปกครองมีความตั้งใจจริงในการบริหารเวลาเพื่อให้ลูกเข้าเรียนได้อย่างสม่ำเสมอ

 

“The best way to predict the future is to create it”

“วิธีการทำนายอนาคตที่ดีที่สุดก็คือการลงมือสร้างมันขึ้นมา”